Mycells - Noodcommunicatie en geitje

Communicatie is essentieel

Of het nu gaat over een nieuw geboren geitje of dringender zaken.

Belangrijk is om onafhankelijk van omstandigheden, communicatie mogelijk te blijven maken.

Om zaken goed te communiceren is een grafische weergave belangrijk.

Diverse zaken worden in oogopslag duidelijk als ze worden weergegeven op een landkaart. Binnen Mycells maken we daar voor een heel scala aan initiatieven gebruik van.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

  • Voedseladressen in Nederland
  • Op bezoek bij deelnemers, gastvrije locaties
  • Mensen, onze deelnemers verdeelt over Nederland
  • Noodcommunicatie, overzicht van zenders
Landkaart-Nederland-Mycells - Noodcommunicatie

Een landelijk noodcommunicatie netwerk

Is dat wel iets voor mij, die Noodcommunicatie?

Dat is een vraag die individueel beantwoord moet worden, maar er zijn wel een aantal aspecten ter overweging

Stroomstoring

Wanneer er een stroomstoring is en de levering van elektriciteit niet vanzelfsprekend blijkt te zijn, kan dit voor grote problemen zorgen.

Telefooncentrales kunnen uitvallen, mobiele communicatie raakt mogelijk overbelast en kan binnen enkele uren uitvallen, cv-installaties werken niet meer, de druk in de waterleiding kan wegvallen en bedrijven kunnen geen diensten meer leveren of niet meer produceren. Als dit lang duurt, kunnen er grote problemen ontstaan.

Enkel het volgen van de adviezen van de overheid is niet voldoende, dat is overduidelijk. Contact met de buitenwereld bestaat dan alleen nog uit de rampenzender op de radio. Een passieve en afhankelijke houding.

De Mycells aanpak is actief

Contact met dierbaren en alle vormen van hulpverlening (medisch, technisch enzovoorts) is zonder communicatie onmogelijk.

Wij vinden dat onacceptabel. Wanneer je als leek een willekeurige portofoon hebt gekocht, om in geval van nood met bijvoorbeeld je ouders contact te kunnen hebben, dan heb je geluk als er een verbinding tot stand gebracht kan worden.

Wanneer een van jullie niet meer weet hoe het werkt, geen gevulde accu heeft, of anderszins in de problemen zit, dan kun je niemand inschakelen om de ander te helpen.

Binnen Mycells vinden wij dat dit anders moet.

Mycells-125x125-overmycells

Binnen Mycells is daarvoor een landelijk noodcommunicatie netwerk opgezet

Om een landelijk dekkend netwerk te vormen hebben we elkaar nodig. De aanschaf van bijvoorbeeld alleen een portofoon is niet voldoende. Een portofoon heeft mogelijkheden maar zeker ook beperkingen. Oefening is daarom noodzakelijk.
Er zal landelijk, regionaal en in de subgroepen afgestemd moeten worden waarbij afspraken organisch groeien. In de ene groep gebruik je andere codes/afspraken, over bijvoorbeeld te gebruiken frequentie en kanalen, dan binnen een andere groep.

Het oefenen zelf blijkt in de praktijk een nuttige en zeer plezierige aangelegenheid. Op een ontspannen manier leer je mensen uit de regio kennen. Het leren kennen van de portofoon en de mogelijkheden zijn een "leuk spel". Je kunt anoniem oefenen vanuit je huis, maar je kunt het ook combineren met bijeenkomsten van de wandelclub, moestuin-club, werk, en/of andere deelnemers in de regio, enzovoorts.

Mycells-125x125-overmycells

Mycells platform

Zolang internet en stroom voor iedereen beschikbaar is, communiceren de deelnemers aan het netwerk, via het Mycells platform. Het Mycells platform biedt een aantal faciliterende functionaliteiten en brengt structuur in het geheel. Het team Nood Communicatie staat je bij met Raad & Daad.

Als deelnemer van Mycells kun je eveneens deelnemen aan dit landelijke noodcommunicatie netwerk. Meedoen bij Mycells vraagt om een naam, een mailadres en een gemeente. Persoonlijke gegevens zoals een telefoonnummer deel je alleen desgewenst in je eigen subgroepen. Je privé mailadres is niet zichtbaar voor de andere gebruikers, maar via het platform kun je eenvoudig op een veilige manier met elkaar in contact komen.

Mycells is veel groter dan enkel de groep noodcommunicatie. Dit platform biedt een infrastructuur, aan talloze onafhankelijke groepen en individuen in het belang van een menswaardige samenleving. Je hoeft echt niet op elk gebied zelf het wiel uit te vinden. Verder gun je andere mensen dat ook zij met gelijkgestemden lokaal, regionaal en landelijk in contact kunnen komen. Om dit platform mogelijk te maken worden structureel kosten gemaakt, daarom zijn donaties voor noodzakelijk.

Inschrijven voor het Noodcommunicatie Netwerk

Inschrijven voor dit Noodcommunicatie Netwerk gaat via community groep NOOD-Communicatie-Algemeen. Hier doe je ook je reserveringen/bestellingen voor portofoons en toebehoren. Deelname aan een eerste meeting/instructie sessie en het laten programmeren van je eigen Baofeng Compatible porto, die wellicht al in je bezit is, kun je daar kenbaar maken.

Hebben jij en/of jouw groep nog vragen over het Noodcommunicatie Netwerk in het algemeen? Speciaal voor groepen: vraag een informatieve videolink aan via dit mailadres

Mycells